vrijdag 1 juni 2018

Nieuwe themakoffer: OORLOG

In deze themarugzak vind je heel uiteenlopende boeken met oorlog als centraal thema.  Mooi als de kinderen ze lezen, maar nog mooier als ze er ook nog iets mee doen.

Bij veel boeken in deze rugzak vind je bijhorend lesmateriaal.
Studenten van de lerarenopleiding lager onderwijs hebben zelf met en rond enkele boeken gewerkt.  Op basis daarvan ontwikkelden ze een algemene fiche, die kan gebruikt worden bij de bespreking van elk boek in deze rugzak.  Ze bestaat uit twee delen: individuele opdrachten en groepsopdrachten.

De inhoud van deze rugzak kan gebruikt worden in het lager en secundair onderwijs.

Alle lesfiches en documenten horend bij deze themarugzak kunnen gedownload (en dus geprint) worden via: http://egclandvandendermonde.be/boekenkoffer-oorlog 

via GIPHY