vrijdag 17 februari 2017

Vlaamse week tegen PESTEN (nieuwe themakoffer in de bib)Naar aanleiding van de week tegen pesten kan je vanaf nu ook een themakoffer rond dit thema uitlenen.  Deze is geschikt voor kinderen van de lagere school en de eerste graad secundair onderwijs.
De koffer bevat een aantal boeken, een film met handleiding en lestips voor in de klas en een spel rond pesten.  Een gedetailleerde inhoud kan je hier bekijken.

SAMEN TEGEN PESTEN

Iedereen die met groepen werkt, weet dat hij goud in handen heeft. De boodschap van de
Week tegen Pesten van dit jaar is dan ook: ga samen de strijd aan tegen pesten.

Laten we samen pesten voorkomen. Een goede sfeer zorgt ervoor dat iedereen zich goed
voelt en dat pesten geen kans krijgt. Doorbreek kliekjes door willekeurig je groepen samen te
stellen, breng variatie in je aanbod zodat elk kind en elke jongere zijn talent kan tonen. Werk
aan kennismaking en zet in op samenwerkingsopdrachten. Teambuilding werkt!

Laten we samen pesten aanpakken. De belangrijkste motivatie voor pesters?
Status verwerven, zich opwerken in de groep. De belangrijkste sleutel voor een oplossing ligt
bij getuigen en omstaanders, die niet reageren of het pesten aanmoedigen.
Laten we samen zorgen dat iedereen zich goed voelt. Adil geeft een schouderklopje
tijdens de volleybaltraining, Sandra deelt haar koek op de speelplaats en Andy kiest de
gepeste Lisa in zijn groepje tijdens een spel van de KSA. Vele kleine acties maken één grote
vuist tegen het pestprobleem.

Laten we samen verschillen waarderen. We moeten niet allemaal dezelfde mening
hebben en vrolijk naast elkaar huppelen. Discussiëren mag, moet. Botst het te hard?
Ga dan op zoek naar gelijkenissen. Iedereen heeft wel iets gemeenschappelijks.
Probeer het maar eens uit!

Laten we samen de beleidsdomeinen doorbreken. Onderwijs moet geruggensteund
worden door andere beleidsdomeinen zoals jeugd en welzijn. Maar het jeugdwerk moet ook
kunnen terugvallen op sterke voorbeelden uit het onderwijs. Want pesten stopt niet aan de
schoolpoort, wanneer je je uniform uitdoet of de training gedaan is.

Laten we samen pesten onder de aandacht brengen.
Kies dit jaar samen kleur tegen pesten. Als school, als jeugdbeweging, als jongere,
als mens. Want samen is veel leuker dan alleen!