vrijdag 29 januari 2016

uitnodiging infoavond voor leerkrachten en directie

UITNODIGING VOOR KLEUTERLEEKRACHTEN
diggie dik - voorlezen met een klik

UITNODIGING VOOR LEERKRACHTEN LAGER EN SECUNDAIR
Kinderen en jongeren leren omgaan met onwikkelinsproblemen