donderdag 20 maart 2014

Daarom werken school en bib samen!

Als leerkrachten, directie en bibmedewerkers de handen in elkaar slaan, dan is het voor ieder kind, ook voor kinderen met taalproblemen of kinderen uit taalarmere gezinnen, mogelijk om aan het broodnodige leesvoer te komen:
- door de klasbezoeken waarbij kinderen boeken uitlenen
- door ontmoetingen met jeugdschrijvers
- door naar schoolvoorstellingen te gaan kijken of te komen luisteren
- door deel te nemen aan de acties tijdens de jeugdboekenweek
- ...........

Met boeken bezig zijn (luisteren en kijken naar verhalen voor kleuters, lezen vanaf het eerste leerjaar) is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind:

1. Ontwikkeling
Kinderen die boeken bezitten, hebben niet alleen meer plezier in lezen, maar lezen ook meer en vaker. Daarnaast is er ook een directe link tussen het hebben van eigen boeken en de leescapaciteiten van een kind. 

2. Verbeelding
Het belangrijkste deel van de mentale groei van een kind tussen drie en zeven jaar, is de ontwikkeling van zijn verbeeldingskracht. Kinderen aan wie van jongsaf aan wordt voorgelezen, hebben het makkelijker om zich bepaalde dingen voor te stellen. 
Bovendien zeggen onderzoekers dat lezen de emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleert. Zo kunnen ze zich beter inleven in wat iemand anders meemaakt en zijn ze ook begripvoller en toleranter ten opzichte van anderen.

3. Ontspanning
Lezen is een zeer goed alternatief voor televisiekijken, want het biedt minstens evenveel ontspanning en entertainment. Lezen zorgt er ook voor dat je veel minder stress ervaart, want het heeft een kalmerende invloed. 

4. Carrière
Lezen verhoogt ook de kansen op een geslaagde carrière. Uit een studie van de Oxford University bleek namelijk dat 16-jarigen die minstens één boek per maand lazen, meer kans hadden op leidinggevende job dan hun leeftijdsgenoten die dat niet deden.

5. Band met ouders
Na een vermoeiende dag is het geweldig om voor te lezen aan je kind, terwijl hij of zij op je schoot zit of in bed ligt. Jullie creëren op dat moment een eigen, intieme wereld, die de band sterker maakt. 
Een bijkomend voordeel is dat je de gebeurtenissen in het verhaal kan linken aan wat er gebeurt in het echte leven. Er bestaan heel wat mooie boeken over de moeilijke dingen in het leven, zoals omgaan met pesten, sterfgevallen, enzovoort.