vrijdag 1 juni 2018

TOP 3 BiBSTE SCHOOL van Buggenhout 2017 - 2018

Begin dit schooljaar startten we voor het eerst met de actie ‘BiBste school 2017-2018’.
Kinderen kregen in de loop van dit schooljaar bij elk bibbezoek een stempel
en bij deelname aan klasactiviteiten zoals auteurslezingen, rondleidingen, … konden er punten verdiend worden.
Deze punten werden opgeteld en gedeeld door het aantal klassen/leerlingen per school.


En de winnaar is …..Proficiat aan de winnaars!
Jullie winnen een filmvoorstelling in de Pit.

Nieuwe themakoffer: OORLOG

In deze themarugzak vind je heel uiteenlopende boeken met oorlog als centraal thema.  Mooi als de kinderen ze lezen, maar nog mooier als ze er ook nog iets mee doen.

Bij veel boeken in deze rugzak vind je bijhorend lesmateriaal.
Studenten van de lerarenopleiding lager onderwijs hebben zelf met en rond enkele boeken gewerkt.  Op basis daarvan ontwikkelden ze een algemene fiche, die kan gebruikt worden bij de bespreking van elk boek in deze rugzak.  Ze bestaat uit twee delen: individuele opdrachten en groepsopdrachten.

De inhoud van deze rugzak kan gebruikt worden in het lager en secundair onderwijs.

Alle lesfiches en documenten horend bij deze themarugzak kunnen gedownload (en dus geprint) worden via: http://egclandvandendermonde.be/boekenkoffer-oorlog 

via GIPHY

dinsdag 20 maart 2018

STEM in je lessen integreren kan met gratis BiB matiaal


STEM in het onderwijs is momenteel een hot item.
Niet alleen in het secundair onderwijs maar al vanaf de kleuterklas kan je het toepassen in de les.
Via eenvoudige proefjes, allerlei apps die kinderen al spelend de basis van het programmeren aanleren, materialen zoals bee-bots en osmo, ...

STEM gebruiken in de klas hoeft niet altijd moeilijk of duur te zijn.

In de bib helpen we je graag op weg.
Kijk maar naar dit filmpje: